"საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება"

GEF/UNDP პროექტის "საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება" ფარგლებში ხორციელდება მტირალას ეროვნული პარკის მართვის გეგმის განახლება და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

მტირალას ეროვნული პარკის მართვის გეგმის ბოლო ვერსია მომზადდა 2015 წელს და მოქმედებს 2021 წლამდე.

 

მტირალას ეროვნული პარკის მართვის გეგმა მომზადდება 2021-2030 წლებისთვის, ხოლო ეროვნული პარკის სამოქმედო გეგმა -  2021-2023 წწ პერიოდისთვის.

 .

CNF-ის მხარდაჭერით, პროექტის ფარგლებში აღნიშნული საქმიანობას ტექნიკურ დახმარებას უწევს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია “„საქართველოს დაცული ტერიტორიების მეგობართა ქსელ“-თან ერთდ.