ჩვენს შესახებ

ასოციაცია შეიქმნა - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მართვის დახვეწა“ ფარგლებში