„ნორჩი რეინჯერი“

2016 წლის 25 ნოემბერს, მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციასთნ გაიმართა პირველი შეხვედრა „ნორჩი რეინჯერის“ პროექტის ფარგლებში.
პროექტი ხორციელდება „UNDP/GEF-აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მათი მართვის დახვეწა“ პროგრამის ფარგლებში.

"თემის რეინჯერი"

2016 წლის 25ოქტომბერს "მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის" მიერ GEF/UNDP პროექტის “აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მართვის დახვეწა“ რომლის ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრა მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში.

„მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

2019 წლის 11 ნოემბერს მონიტორინგ ვიზიტით „მტირალას ეროვნული პარკი“-ს ახალ საფეხმავლო ტურისტულ  „ორი მთის ბილიკ“-ზე იმყოფებოდნენ პროექტ „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“ ფარგლებში შექმნილი საკოორდინაციო ჯგუფის წევრები - მტირალას და მაჭახელა

გვერდები