"საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება"

GEF/UNDP პროექტის "საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება" ფარგლებში ხორციელდება მტირალას ეროვნული პარკის მართვის გეგმის განახლება და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

„მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

დასრულდა პროექტი „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“, რომლის ფარგლებშიც გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების კოორდინატორი ქალბატონი ანა შუბითიძე მონიტორინ ვიზიტით  იმყოფებოდა.

„მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

მიმდინარე წლის ივლისში, ჩატარდა შეხვედრა  პროექტ „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“ საკოორდინაციო ჯგუფთან. რომლის ფარგლებშიც  ჯგუფის წევრებს საშუალება ქონდათ გაცნობოდნენ , პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ  ღონისძიებებს:

გვერდები