პროექტი „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების კოორდინატორი ქალბატონი ანა შუბითიძე მონიტორინ ვიზიტით იმყოფებოდა პროექტ „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“ ფარგლებში.

პროექტი „მდგრადი შემოსაველის მიღების უზრუნველყოფა აჭარის ეროვნული პარკების მხარდამჭერი ზონების თემებისთვის ეკო-ტურიზმის განვითარების გზით“

  2019 წლის 23-24 ოქტომბერს 60 ნორჩი რეინჯერი სტუმრობდა მაჭახელას ეროვნულ პარკში არსებულ ეკო-საგანმანათლებლო სივრცეს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია“ -ს ორგანიზებით სოფელ ჩიქუნეთის, ზედა ჩხუტუნეთის,აჭარის აღმართის, ქედქედისა და ქვედა ჩხუტუნეთის სკ

 პროექტი „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“  

 პროექტ „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“  ფარგლებში მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერული ზონის ქედის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის - ზუნდაგას, მახუნცეთისა და პირველი მაისის საჯარო სკოლებში შექმნილ ეკო-კლუბებში მოეწყო სამუშაო შეხვედრა, რომლის ფ

პროექტი „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერული ზონის ქედის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის - ზუნდაგა, ზედა მახუნცეთი, პირველი მაისის 15 ოჯახს (5 ოჯახი ერთი სოფლიდან) გადაეცა თხილის ნაჭუჭი, როგორც გასათბობი შეშის ალტერნატიული საშუალება.

პროექტი - ბავშვების ოცნებების ასრულება „ოცნების ქალაქში“

ბევრი ღიმილი და დადებითი ემოცია ოცნების ქალაქში მცხოვრები ბავშვებისთვის!

გვერდები