პროექტი „მდგრადი შემოსავლის მიღების უზრუნველყოფა აჭარის ეროვნული პარკების მხარდამჭერი ზონების თემებისთვის ეკო ტურიზმის განვითარების გზით“

კიდევ უფრო მეტი ბუნების დამცველი ..! მეტი ნორჩი რეინჯერი ..! ახალი 3 ეკო-კლუბი შემოგვემატა ქედის მუნიციპალიტეტის 3 სკოლიდან (ზედა ბზუბზუ, უჩხითი, მახუნცეთი) კიდევ 45 წევრი

პროგრამა "ნორჩი რეინჯერი"

2019 წლის 8 აპრილს "მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის" მიერ შემუშავებული „ნორჩი რეინჯერის“ პროგრამის ფარგლებში, მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციამ მოაწყო კვარტალური შეხვედრა პროგრამის მონაწილე 5 სკოლის (ქედქედის, ქვედა ჩხუტუნეთის, ჩიქუნეთის, ზედა ჩხუტუნეთისა და

პროგრამა "ნორჩი რეინჯერი"

2019 წლის 28 მარტს მტირალას ეროვნულ პარკში "თოკების პარკი" გაიხსნა, რომლის ერთ-ერთი პირველი სტუმრები "მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია"-ს მიერ შემუშავებული "ნორჩი რეინჯერების"პროგრამის მონაწილეები იყვნენ.

პროგრამა "ნორჩი რეინჯერი"

2018 წლის 12 დეკემბერს "მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის" მიერ შემუშავებული „ნორჩი რეინჯერის“ პროგრამის ფარგლებში, მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციამ ჩაატარა შეხვედრა ქვ/ჩხუტუნეთის სკოლის "ნორჩ რეინჯერებთან" და იმავე სკოლის მოსწავლეებთან.

პროგრამა "ნორჩი რეინჯერი"

2018 წლის 29 ნოემბერს "მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის" მიერ შემუშავებული „ნორჩი რეინჯერის“ პროგრამის ფარგლებში, მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციამ მოაწყო კვარტალური შეხვედრა პროგრამის მონაწილე 5 სკოლის (ქედქედის, ქვედა ჩხუტუნეთის, ჩიქუნეთის, ზედა ჩხუტუნეთისა

გვერდები