პროექტი "მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში"

2019 წლის 26-28 ივნისს ჩატარდა ტრენინგი - "მდგრადი ენერგოეფექტურობის წყაროების (თხილის ნაჭუჭი,მზის ენერგია და სხვა) მნიშვნელობა და გამოყენება" მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერული ზონის ქედის მუნიციპალიტეტის სამი სამიზნე სოფლის - ზუნდაგა, ზედა მახუნცეთი, პირველი მაისის მოსახლეობის წარმომადგენლებისთვ

პროექტი „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია“-მ დაიწყო ახალი პროექტის „მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“ განხორციელება.

პროექტი „მდგრადი შემოსაველის მიღების უზრუნველყოფა აჭარის ეროვნული პარკების მხარდამჭერი ზონების თემებისთვის ეკო-ტურიზმის განვითარების გზით“

2019 წლის 17 ივნისს 45 ნორჩი რეინჯერი სტუმრობდა მაჭახელას ეროვნულ პარკში არსებულ ეკო-საგანმანათლებლო სივრცეს „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია“ -ს ორგანიზებით სოფელ მახუნცეთის, ზედა ბზუბზუსა დ უჩხითის საჯარო სკოლებიდან.

პროგრამა "ნორჩი რეინჯერი"

2019 წლის 12 ივნისს მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციისა და „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია“-ს მიერ პროგრამა „ნორჩი რეინჯერის“ ფარგლებში შემუშავებული სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში მოეწყო შემაჯამებელი კვარტალური შეხვე

ეკო-საგანმანათლებლო ტური მთავარანგელოზის მთის ბილიკზე

2019წლის 9 ივნისს მაჭახელას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის, ქ. ბათუმის სკოლა „ევრო 2000“-ის და „მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია"-ს თანამშრომლობითა და ორგანიზებით მაჭახელას ეროვნულ პარკში მთავარანგელოზის მთის ბილიკზე ეკო-ტური მოეწყო.

გვერდები