„მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია“ იწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან დაინტერესებულ პირებს სწავლების: ,,გიდი“-ს შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, მტირალას ეროვნული პარკის მიმდებარე სოფლებში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

„მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

2020 წლის 6, 21, 22 თებერვალს ,,აგროტურიზმის სერვისის მიწოდება“ ტრენინგი წარმატებით გაიარა ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ზედა მახუნცეთი, პირველი მაისი და ზუნდაგა მოსახლეობის დაინტერესებულმა 11-მა პირმა.

„მდგრადი (ბუნებაზე ორიენტირებული) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მთიან რეგიონებში“

3-4-5 თებერვალს პირველი მაისის, ზუნდაგასა და ზედა მახუნცეთის სოფლების საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე „პროექტის წერა“.

გვერდები